Jouw belastinggeld gaat naar de subsidies op biomassa. Dit gaat ten koste van jouw gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee de toekomst. Wil jij ook dat dit stopt? Steun ons dan vandaag.


De hoogste rechter in Nederland heeft in de Urgenda Klimaatzaak geoordeeld dat de huidige generatie Nederlanders reële kans heeft om te sterven aan de gevolgen van de CO2-uitstoot en dat de Nederlandse Staat verplicht is om die uitstoot voor eind 2020 met 25% te verminderen.


Wij laten in de video hieronder de directeur van Urgenda en 10 Nederlandse wetenschappers aan het woord die uitleggen waarom de politiek zich schuldig maakt aan het niet nakomen van de verplichtingen die voortkomen uit het oordeel van de rechter.


Naast de door ons ingediende juridische bezwaren, WOB-verzoeken, in gebreke stellingen, actualisatie- en intrekkingsverzoeken van vergunningen voor de biomassacentrale gericht aan de Provincie en Omgevingsdienst hebben we vorige week ook het eerste proces opgestart bij de rechtbank. Er zullen nog vele volgen voordat we dit destructieve beleid de wereld uit geholpen hebben. Wil jij ons steunen? Lees hieronder hoe jij mee kan helpen.De Biomassa Zaak


Het bewijs is duidelijk. Om catastrofale opwarming van het klimaat te voorkomen, moeten we de uitstoot sterk verminderen en de koolstof "opslag" verhogen - dat wil zeggen de opname van koolstof in natuurlijke ecosystemen. Bossen zijn onze beste hoop om koolstof uit de lucht te halen.


Maar de waarschuwingen van wetenschappers van over de hele wereld en haar eigen adviseurs worden genegeerd en de Nederlandse regering heeft beleid ingevoerd dat het kappen en verbranden van boshout bevordert als "koolstofneutraal", gebaseerd op het idee dat bomen ooit zullen teruggroeien.


De Nederlandse overheid heeft hiermee de boskap voor brandstof uitgebreid en de uitstoot van broeikasgassen verhoogd. We kunnen meer schade aan onze gezondheid, de bossen, de biodiversiteit en het klimaat verwachten.


We zullen daarom nog dit jaar rechtszaken aanspannen tegen de overheid en de industrie die dit schadelijke beleid promoten waarbij we wetenschappelijk bewijs zullen leveren waaruit blijkt dat bio-energie niet alleen bossen en het klimaat schaadt maar ook mensen. Boskap en verbranding van biomassa vernietigen cultureel erfgoed, versnellen de vernietiging van oude bossen en schaden de gezondheid en het welzijn van gemeenschappen.


Deze zaak laat zien dat de bevordering van het verbranden van boshout in strijd is met de beloften van het Verdrag betreffende de werking van de EU: het milieu behouden en beschermen, de natuurlijke hulpbronnen verstandig gebruiken, de klimaatverandering bestrijden, de wetenschap gebruiken om het beleid te informeren, en ervoor te zorgen dat de de vervuiler betaalt.


Het is tijd voor echte klimaatactie en het oogsten van bossen voor brandstof staat daaraan in de weg. Help ons mee om de politiek en de bedrijven juridisch verantwoordelijk te stellen en door middel van het recht dit destructieve beleid eens en voor altijd de wereld uit te helpen.


Over ons


De website www.biomassazaak.nl is onderdeel van een grootschalige aanval van een groot aantal nationale en internationale organisaties op de betaalde pro biomassa lobby in Nederland. Wij vervolgen de mensen die er verantwoordelijk voor zijn dat jouw belastinggeld gebruikt wordt om de bossen te kappen zodat deze ten koste van jouw gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee de toekomst verbrand worden in de meer dan 600 biomassacentrales in Nederland. Wij zijn de medeoprichters van de Landelijke Federatie tegen Biomassacentrales en beheren de websites www.the-fab.org en www.biomassmurder.org. Wil je meer over ons weten, klik dan hier....Jouw bijdrage


Passief: Maak een bedrag over naar ons juridische fonds waarvan we elke cent gaan gebruiken om de verantwoordelijke personen aansprakelijk te stellen en het beleid te wijzigen.


Actief: Indien je zelf actief de verantwoordelijke personen wilt helpen aanklagen, maak dan minimaal 10 euro over naar het juridische fonds met als referentie "Biomassazaak" en neem contact met ons op. Het voordeel van het actief aanklagen is dat we je o.a. van alle informatie op de hoogte kunnen brengen die we over de betrokken personen verzameld hebben. Daarnaast wordt je actief betrokken bij de mogelijke keuzen die we zullen maken t.a.v. de rechtszaken.EDSP ECO Donation

Doneer om de Biomassa Zaak te steunen


Heel erg bedankt voor je donatie. Elke cent zal direct worden toegewezen aan de Biomassa Zaak om ontbossing en de verbranding van houtachtige biomassa te beëindigen. U kunt kiezen voor een eenmalige donatie of een vaste overschrijving voor een klein bedrag per maand kiezen. Uw donaties kunnen worden overgemaakt naar:

Naam:                       EDSP ECO
Rekening nummer: NL93 TRIO 0788 8220 55

Onder vermelding: Biomassa Zaak


Of gebruik paypal om je donatie over te maken:

EDSP ECO Become our Patreon

Word onze Patreon


EDSP ECO creëert een omgeving om organisaties wereldwijd te ondersteunen die verantwoordelijk zijn voor acties om de planeet te beschermen, armoede te beëindigen of de welvaart te vergroten. We bieden ondersteuning in de vorm van websites bouwen, uitgebreid onderzoek doen, digitale campagnes aanbieden, betrokken partijen verbinden en openbare toespraken en interviews houden en milieuvriendelijke oplossingen bouwen en uitrollen. Daarnaast richten we ons actief op politici en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor vervuiling en klimaatverandering. Bekijk ons ​​& steun ons op Patreon. Bij voorbaat bedankt!


EDSP ECO Support our Partners

Steun onze Partners


We ondersteunen meerdere organisaties die allemaal toegewijd zijn om een ​​betere wereld te bouwen. Als je ons werk en onze ideeën leuk vindt, dan vind je zeker ook de volgende organisaties gaaf:

Copyright © All Rights Reserved